Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM"

Przedstawiciele OS CENTRUM w Senacie

Utworzono dnia 26.04.2024

24 kwietnia br. w Senacie RP miała miejsce Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, której tematem były zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu pieczy zastępczej w naszym kraju.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rodzin zastępczych, organizacji pozarządowych zrzeszających rodziców zastępczych oraz dyrektorzy PCPR i MOPR zrzeszeni w naszym Stowarzyszeniu CENTRUM.


Oprócz Senatorów obecna na spotkaniu była również Pani Barbara Gajewska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz rodzin zastępczych i dzieci w nich wychowujących się, przedstawiali jak z ich
perspektywy wygląda współpraca z organizatorami pieczy zastępczej funkcjonującymi w strukturach powiatów. Rekomendowali również kilka zmian o różnym charakterze, które powinny być wprowadzone w odpowiednich aktach prawnych, a które przyczyniłyby się do rozwoju rodzicielstwa zastępczego, a tym samym lepszej pomocy udzielanej dzieciom pozbawionym opieki rodziców
biologicznych. Wiele z nich jest omawianych już od dłuższego czasu: umowy o pracę dla rodziców zastępczych, ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy medycznej dla dzieci w pieczy zastępczej oraz wyższe świadczenia i dodatki na ich utrzymanie. Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia z kolei zaprezentowali z perspektywy organizatorów pieczy zastępczej dobre praktyki współpracy z rodzinami zastępczymi na terenie różnych powiatów naszego kraju oraz możliwości rozwiązań sytuacji trudnych czy niekiedy wręcz problemowych.


Jedno jest pewne…Wszyscy oczekujemy zmian dla dobra dzieci. Niektóre z nich można wprowadzić na poziomie lokalnym, inne wymagają głębokich zmian legislacyjnych. Najważniejsze jednak jest to, że nawet jeśli mamy różne doświadczenia i różne praktyki, to wspólne powinno być i musi być dobro dzieci, które kiedyś dorosną. Przypomnijmy, że obecnie do czasu wakacji w MPRiPS pracuje 5 zespołów roboczych, których zadaniem jest wypracowanie rekomendacji dla Pani Ministry Dziemianowicz-Bąk w zakresie koniecznych działań dla usprawnienia systemu pieczy zastępczej, który w obecnej formule został wprowadzony ustawą z 2011r.

Senat

Utworzono dnia 26.04.2024, 08:08

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny