Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie "CENTRUM"

Zmiany w systemie pomocy społecznej

Utworzono dnia 15.05.2023

RUSZAJĄ PRACE NAD  ZMIANAMI W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ

 

11 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się ważna narada, zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  W tej roboczej debacie, dotyczącej przyszłości usług pomocy i integracji społecznej, wzięło udział 25 ekspertów: przedstawicieli organizacji pozarządowych – reprezentantów różnych środowisk i obszarów składających się na system pomocy społecznej i wsparcia rodziny (ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie) oraz przedstawicieli związków zawodowych, uczelni wyższych, organizacji socjalnych, środowisk klientów pomocy społecznej, Rady Pomocy Społecznej, a także pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MRiPS.

Debatę  prowadził Grzegorz Baranowski Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej. Wsparła go Joanna Jeleniewska Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, która przypomniała założenia „Strategii rozwoju usług społecznych. Polityka publiczna do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.)” przyjętej 10 sierpnia 2022 r. przez Radę Ministrów.

Burzliwa dyskusja dotyczyła m.in. następujących zagadnień:

- konieczność zmian obecnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie pomocy i integracji społecznej, które dostosują system do zmian demograficznych i cywilizacyjnych (takich jak np. proces starzenia się społeczeństwa, oczekiwania cywilizacyjne, brak rozwiązań systemowych np. w opiece długoterminowej, deinstytucjonalizacja);

- kierunki zmian systemowych (np. rozwój usług środowiskowych obok utrzymania instytucji jako bazy systemu pomocy społecznej i wsparcia rodziny; koszyk usług podstawowych; minimalizacja zasiłków i procedur administracyjnych; ponadresortowa koordynacja usług; zapewnienie systemowego finansowania pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny; czy też wprowadzenie odpłatnych usług spoza koszyka podstawowego)

- konieczność uregulowań prawnych dla zawodów pomocowych, by przeciwdziałać systemowemu kryzysowi (niskie płace, niski prestiż, odpływ i brak pracowników, brak perspektyw rozwojowych, brak chętnych do pracy itd.).

 

Dyskutowano również o koncepcji zmian polegającej na stworzeniu założeń do nowego systemu realizacji usług systemu pomocy i integracji społecznej oraz wsparcia rodziny.

 

Wskazano potrzebę utworzenia zespołów zadaniowych do opracowania poszczególnych obszarów oraz mapę drogową realizacji tak koniecznych zmian.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM” reprezentował Wiceprzewodniczący Stowarzyszenie „CENTRUM”  - dyrektor PCPR w Gostyniu Mirosław Sobkowiak.

 

Debata

Utworzono dnia 15.05.2023, 09:42

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny